Szybko, jak najszybciej

Czasem mam wrażenie, że naszego ustawodawcę opętał jakiś demon prędkości. I nie chodzi tu tylko o częstotliwość wprowadzania w życie kolejnych zmian. W równym stopniu demon ten przejawia się w dążeniu do przyspieszania postępowania za wszelką cenę. Przejawy tego podejścia widać w procedurze cywilnej (słynna prekluzja dowodowa), karnej (jeszcze sławniejsze sądy 24-godzinne) a ostatnio także administracyjnej. I niestety za każdym razem to przyspieszenie odbywa się kosztem uprawnień proceduralnych stron. Dziś słów kilka o przyspieszaniu postępowania administracyjnego. Otóż ustawa z 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003r, Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami), po nowelizacji która weszła w życie 01 stycznia 2007r, przewiduje m.in., że:

 1. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych zawiadamiają w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Oznacza to, że strona tego postępowania (np. właściciel gruntu przez który przechodzić ma nowa droga) nie jest w ogóle zawiadamiana w tradycyjny sposób (tj. za pośrednictwem poczty) o wszczęciu postępowania. W efekcie może się okazać, że pierwszym dokumentem jaki w ogóle zobaczy strona postępowania będzie od razu decyzja administracyjna o lokalizacji drogi.
 2. Co równie ciekawe, wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych) obligatoryjnie nadają decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane. W rezultacie właściciel gruntu, który otrzymał decyzję organu pierwszej instancji jest w opisywanej sytuacji zobowiązany do niezwłocznego wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. W rezultacie mamy zatem sytuację, w której wniesienie odwołania nie wstrzymuje procesu budowy. Wręcz przeciwnie, mimo wniesienia odwołania prace mogą iść pełną parą a właściciel – już po wyprowadzce – może jedynie patrzeć jak na jego nieruchomości powstaje droga.
 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi jest jednocześnie decyzją wywłaszczeniową: z dniem, w którym decyzja o lokalizacji drogi staje się ostateczna wyznaczone części nieruchomości przechodzą na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast wysokość należnego stronie odszkodowania za wywłaszczenie jest ustalana w odrębnym postępowaniu – już po wywłaszczeniu.
 4. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 k.p.a. (przyczyny uzasadniające wznowienie postępowania) lub 156 k.p.a. (przyczyny uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji). Takie rozwiązanie oznacza, że od elementu czysto faktycznego – tj. momentu rozpoczęcia budowy drogi – zależy zakres możliwości procesowych strony. Bowiem jeśli wydanie orzeczenia nastąpi po upływie 14 dni od rozpoczęcia budowy (co w naszych realiach jest standardem) to sąd może stwierdzić naruszenie prawa wyłącznie w przypadkach rażących, uzasadniających wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji. Tymczasem na ogólnych zasadach podstawą uchylenia decyzji administracyjnej mogłoby być również stwierdzenie przez sąd innych naruszeń prawa niż te wskazane w art. 145 i 156 k.p.a.

Komentarzy 14 to “Szybko, jak najszybciej”

 1. a cappella Says:

  Pani Paradowska twierdzi, że ‚demon prędkości’ legislacyjnej (legislatorskiej?) nieco wyhamował, odkąd nowa ekipa doszła do władzy…

  Ale faktycznie, ten przykład przyspieszania postępowania, jaki opisałeś, daje do myślenia…
  Zapewne intencje były jakoś-tam dobre (albo chodziło o to, by dobrze i populistycznie wyglądały przed niezainteresowaną większością opinii publicznej…) – ale rezultat wygląda jak najgorzej 😦

 2. Quake Says:

  Fakt, poprzeni pośpiech prawodawczy został teraz zastąpiony przez niemal kompletny bezruch. Ale to też nie jest dobre bo przecież są sprawy pilne, które nie powinny zbyt długo czekać.

  A sama ustawa to po prostu kolejny przykład wylania dziecka z kąpielą. Cele może były i dobre (w końcu nowe drogi to konieczność) ale sposób realizacji opłakany.

 3. zeen Says:

  Pozwoli Waszeć, że pociągnę drugi głos, wciąż a cappella…

 4. Quake Says:

  Śmiało, śmiało! Ja Waszmości zabraniać nie będę – wręcz przeciwnie 😉 Zresztą, we dwójkę zawsze raźniej 🙂

  A wczoraj uszy Waćpana przypadkiem nie piekły w związku z tą wieczorną wymianą zdań u Pani Kierowniczki?

 5. zeen Says:

  Na szczęście nie byłem obecny, gdybym był, piekłyby, a jakże….
  A poprzedni wpis mój znaczy tyle, że choćbym dziesięć pieluch wymienił, nie napisałbym zgrabniej od a cappelli, zatem po prostu przyłączam się do jej głosu…

 6. Quake Says:

  Ona po prostu odpowiednie daje rzeczy słowo 😉

 7. zeen Says:

  Taaaaak, ale zejdźmy z Niej, bo pewnie Jej trochę ciężko 😉

 8. Quake Says:

  Słusznie Waćpan prawisz 😉

 9. zeen Says:

  Waćpan tyszszsz nie lewisz…. 😉

 10. Dora Says:

  Widzę, że weszliśmy w okres wzajemnego obgadywania się po blogach 😆
  Ale co to za obgadywanie, jak i tak wszyscy się nawzajem czytamy 😉
  Zresztą to z reguły obgadywanie sympatyczne… A niech by spróbowało byc inne! :mrgreen:

 11. Quake Says:

  Sympatyczni Komentujący to i obgadywanie sympatyczne 😉

 12. zeen Says:

  Komplemenciarz…..

 13. Quake Says:

  Kiedy to szczera prawda Mistrzu Zeen 😉

 14. a cappella Says:

  Nooooo taaaaak… 😐 😉 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: