Archive for Styczeń 2nd, 2009

Imperatyw ekonomiczny

Piątek, 2 20 stycznia09

„Etyka jest limitem, który postawili sobie ludzie przegrani, obroną pokonanego, moralnym usprawiedliwieniem dla tych, którym nie udało się wygrać wszystkiego, stawiając na wszystko. Prawo ma swój kodeks, w odróżnieniu od sprawiedliwości, która jest pojęciem zupełnie odrębnym. Sprawiedliwość jest abstrakcją, dotyczy wszystkich, w jej imieniu można, w zależności od interpretacji, uniewinnić lub skazać każdego człowieka: wini mogą być ministrowie i papieże, święci i heretycy, rewolucjoniści i reakcjoniści. (…) Można zostać skazanym przez sąd kierujący się tradycyjną moralnością i uniewinnionym przez trybunał konieczności. Wyrażenia „sprawiedliwość” i „niesprawiedliwość” nabierają znaczenia dopiero w konkretnej sytuacji. Wygrana albo przegrana. Krzywda zadana lub poniesiona. Jeśli ktoś cię obraża lub źle traktuje, jest winien, jeżeli natomiast wyświadcza ci jakąś przysługę, należy do sprawiedliwych. Analizując mechanizmy działania kamorry, należy kierować się takimi właśnie kryteriami. Osądza się w ten właśnie sposób. To wystarczy. Musi wystarczyć. To jedyny realny wymiar sprawiedliwości. (…) To jest logika ukształtowana przez imperatyw ekonomiczny.” (Roberto Saviano, „Gomorra”, Warszawa 2008, s. 131)