Archive for Lipiec 2009

Przerwa

Piątek, 10 lipca 2009

Niniejszym informuje się Szanownych Czytelników, że autor niniejszego bloga udaje się na zasłużony odpoczynek. Powrót do rzeczywistości wirtualnej jest planowany na 21 lipca. Do tego czasu komentarze nie będą moderowane więc ostrzegam, że ewentualna wizyta w spamie może trochę potrwać 🙂

Tak ale nie

Poniedziałek, 6 lipca 2009

W sprawie o ustalenie kapitału początkowego kasacja jest dopuszczalna niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia (wyrok SN z 21 kwietnia 2004r, II UK 294/03).

W sprawie o ustalenie kapitału początkowego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych (postanowienie SN z 27 lutego 2007r, II UZ 67/06).

Nie jest kolorowo

Środa, 1 lipca 2009

Życie uczy, że z upływem lat człowiek uświadamia sobie, że rzadko występują zjawiska całkowicie czarne albo całkowicie białe. Na ogół dominują różnego rodzaju odmiany szarości”.

(Jaromir Tadeusz Netzel, stenogram z 64. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom RM, posłom na Sejm RP i dziennikarzom, w okresie od 31.10.2005r. do 16.11.2007r, str. 18).