Archive for Kwiecień 2010

Szef CBA nie jest funkcjonariuszem CBA?

Czwartek, 22 kwietnia 2010

Na stronie internetowej NSA dostępne jest uzasadnienie postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odwołania ze stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (treść dostępna tutaj). Na szczególną uwagę zasługuje ten fragment uzasadnienia:

„(…) w aktach osobowych skarżącego nie ma żadnego dokumentu, na podstawie którego M. K. uzyskał status funkcjonariusza CBA. (…) Porównując regulację ustawy dotyczącą Szefa CBA (rozdział 2 „Organizacja CBA”) z (…) regulacją dotyczącą funkcjonariuszy CBA (rozdział 5 „Służba funkcjonariuszy CBA”) należy stwierdzić, że są to dwie odrębne, niezależne od siebie regulacje, przy czym pierwsza dotyczy nawiązania stosunku prawnego z powołania (art. 68 Kodeksu pracy – dalej k.p.), a druga dotyczy stosunku służbowego mianowania – stosunku służbowego pomiędzy Szefem CBA a określonym funkcjonariuszem CBA. Zatem osoba powołana na stanowisko Szefa CBA nie staje się funkcjonariuszem w rozumieniu art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o CBA, albowiem akt powołania nie jest tożsamy i nie zastępuje decyzji o powołaniu do służby w CBA, o której mowa w art. 52 ust. 2 tejże ustawy.”

Postanowienie jest nieprawomocne więc zapewne do sprawy jeszcze powrócę.

Przeludnienie

Poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Służba Więzienna niedawno poinformowała, że „liczba osadzonych zakwaterowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczyła w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów i aresztów (…). Według stanu na dzień 12 kwietnia 2010r zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosi 102,6%”.