Archive for Maj 2010

Śmierć mózgu

Niedziela, 30 Maj 2010

„Był rok 1968, kiedy „Journal of the American Medical Association” opublikował tekst zwołanej doraźnie Komisji ds. Definicji Śmierci Mózgu wydziału medycznego Uniwersytetu Harvarda, opowiadającej się za tezą, że nieodwracalna śpiączka powinna stanowić nowe kryterium potwierdzające śmierć (…). Regulacje prawne zaczęto dostosowywać do tej koncepcji dopiero w roku 1974. Wpływ na to miał dziwaczny proces sądowy w sprawie morderstwa w Oakland w Kalifornii. Morderca (…) we wrześniu 1973 roku strzelił swojej ofierze w głowę i pozostawił ją w stanie śmierci mózgowej. Gdy adwokacji (…) dowiedzieli się, że rodzina postrzelonego mężczyzny oddała jego serce do przeszczepu, próbowali wykorzystać to w obronie (…). Próbowali przekonać ławę przysięgłych, że, mówiąc technicznie, to nie oskarżony zabił tego mężczyznę, ale chirurg pobierając rzeczony organ. (…) sędzia nie przyjął takiego tłumaczenia. Poinformował też przysięgłych, że uznane kryteria to te zdefiniowane przez komitet harvardzki i to one powinny stanowić podstawę do wydania decyzji. (…) Opierając się na wyniku tego  postępowania, Kalifornia zatwierdziła ustawę uznającą śmierć mózgu za prawną definicję śmierci. Inne stany szybko podążyły za nią.” (M. Roach, „Sztywniak”, s. 180).

W Polsce aktualnie opisywaną kwestię reguluje obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007r w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. 2007r, Nr 46, poz. 547).