Archive for Marzec 2011

Kwestia życzeniowa

Środa, 23 marca 2011

„Język ustaw jest wyłącznie nośnikiem sensu. Co więcej, jest nośnikiem na tyle niedoskonałym, że nastręczającym wielorakich problemów z odtworzeniem z niego pierwotnie zakodowanej reguły postępowania. Rudolf Jhering twierdził wprawdzie, że prawodawca winien rozumować jak filozof, a mówić jak rolnik, częściej jednak racjonalność ustawodawcy, w tym zwłaszcza racjonalność językowa, pozostaje raczej kwestią życzeniową, by nie powiedzieć nawet, że myśl Jheringa w praktyce realizowana jest dokładnie na odwrót”.

Dagmara Gruszecka, „Wykładnia norm jako instrument realizowania prawa do obrony” [w:] Adwokatura gwarantem prawa do obrony, tom II, Warszawa 2009r, str. 173.