Archive for Sierpień 2011

Podsłuchy w 2010r

Poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Prokurator Generalny ogłosił niedawno statystyki dotyczące stosowania podsłuchów w 2010r (szczegóły tutaj). Jak wynika z tej informacji, w 2010r policja i inne uprawnione służby (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa) skierowały wnioski o zarządzenie i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób, przy czym sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6453 osób. Autorem większości złożonych wniosków była policja, która wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób, przy czym sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 5594 osób.