Archive for the ‘awans poziomy’ Category

Awans poziomy – c.d.

Czwartek, 7 sierpnia 2008

Nie tak dawno pisałem tutaj o próbach zlikwidowania możliwości tzw. awansu poziomego sędziów. Opisywane zabiegi Sejmu okazały się nieskuteczne gdyż najpierw zabrakło kworum dla wprowadzenia zmian (szczegóły tutaj) a następnie – gdy kworum już się znalazło – Prezydent odmówił podpisania uchwalonej nowelizacji (uzasadnienie weta tutaj). Tym samym z dniem 01 lipca 2008r sędziowie uzyskali możliwość awansu poziomego. Z informacji prasowych wynika, że pierwsze wnioski o ten awans zostały już złożone. Wydawać by się zatem mogło, że sprawa awansu poziomego została definitywnie zakończona.

Okazuje się jednak, że tak nie jest. Do Sejmu został wniesiony kolejny projekt mający na celu likwidację awansu poziomego (treść projektu tutaj). Projektowana ustawa ma działać z mocą wsteczną – art. 4 projektu stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie złożone już wnioski o awans poziomy pozostawia się bez rozpoznania. W mojej ocenie rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. W swoim orzecznictwie TK wielokrotnie wskazywał, że prawo nie może być pułapką dla obywatela działającego zgodnie z jego literą. Dlatego sytuacja osób, które podjęły już działania zmierzające do osiągnięcia skutków przewidzianych przez obowiązujące prawo (tj. złożyły wnioski o awans poziomy), nie powinna ulec pogorszeniu.

Niezależnie od tego należy zauważyć, że opisywane rozwiązanie już raz zostało zawetowane przez Prezydenta. Wydaje się więc, że zgłoszenie po raz kolejny podobnego treściowo projektu będzie miało identyczny skutek.

Brak kworum

Sobota, 14 czerwca 2008

 

Niedawno pisałem o rządowym projekcie ustawy mającej zlikwidować możliwość tzw. awansu poziomego sędziów (szczegóły tutaj). Okazuje się, że opisywany projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm z powodu braku kworum (w głosowaniu wzięło udział jedynie 227 posłów, szczegóły tutaj).

 

W związku z tym powstała ciekawa sytuacja: nowelizacja miała zostać przyjęta przed 01 lipca 2008r (dlatego właśnie zdecydowano się na procedowanie w  trybie pilnym). Obecnie dla dotrzymania tego terminu konieczne byłoby: uchwalenie omawianej ustawy na następnym posiedzeniu Sejmu (25-27 czerwca 2008r). Później w trybie ekspresowym ustawą musiałby się jeszcze zająć Senat (jego posiedzenie odbywa w dniach 25-26 czerwca). Problem polega jednak na tym, że nawet po uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat jednego dnia (25 czerwca 2008r), pozostaje jeszcze Prezydent, który na podpisanie ustawy uchwalonej w trybie pilnym ma 7 dni. Czerwiec ma 30 dni więc jeśli Prezydent zechce poczekać z podpisaniem ustawy do samego końca tego terminu, to okaże się, iż ustawa wejdzie w życie po 01 lipca 2008r. A oczywiście oprócz podpisu Prezydenta konieczne jest jeszcze opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw…

 

 

Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz polegający na tym, że Marszałkowie Sejmu i Senatu zmieniają już ustalone terminy posiedzeń – po to aby ustawa została uchwalona, podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw przed 01 lipca 2008r. Wydaje się to jednak bardzo mało prawdopodobne. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że plan likwidacji tzw. awansu poziomego sędziów przed 01 lipca 2008r (tj. przed wejściem tej instytucji w życie) właśnie spalił na panewce. Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie likwidacji awansu poziomego już po 01 lipca 2008r. W takim wypadku parlament będzie jednak musiał likwidować instytucję już istniejącą (tzn. uchylić przepisy, które weszły w życie). Parlament stałby się wówczas tym, „co daje i odbiera” – a to nie wygląda dobrze w oczach potencjalnych wyborców.