Archive for the ‘błędy w sztuce lekarskiej’ Category

Błędy lekarskie

Niedziela, 13 września 2009

“W 1991 roku czasopismo „New England Journal of Medicine” opublikowało serię przełomowych artykułów, w których opisano przebieg projektu badawczego znanego jako Harvard Medical Practice Study. Uczestnicy projektu przeanalizowali ponad trzydzieści tysięcy przypadków hospitalizacji pacjentów w stanie Nowy York i wykazali, że u prawie czterech procent z nich na skutek leczenia pojawiły się komplikacje, które doprowadziły do przedłużenia ich pobytu w szpitalu, trwałych dysfunkcji, a nawet zgonów. Dwie trzecie owych komplikacji powstało wskutek nieprawidłowej opieki lekarskiej. Jedna czwarta była spowodowana rzeczywistymi zaniedbaniami. Na podstawie wyników badania oszacowano, że w skali ogólnokrajowej nieprawidłowa opieka jest przyczyną śmierci ponad czterdziestu czterech tysięcy pacjentów każdego roku. Powszechność błędów lekarskich potwierdziły późniejsze badania przeprowadzone w różnych częściach kraju.”

„(…) w zasadzie każdy pracujący w szpitalu lekarz rokrocznie popełnia poważne błędy i dopuszcza się zaniedbań. Dlatego kolejne doniesienia medialne na temat przerażających skandali w służbie zdrowia nie wywołują wielkiego oburzenia w środowisku medycznym. Raczej chwilę refleksji: to mogłem być ja. (…)

Wytaczanie procesów w sprawie pomyłek lekarskich okazuje się nieskutecznym remedium. Troyen Brennan, profesor prawa na Uniwersytecie Harvarda i specjalista od spraw publicznej służby zdrowia, podkreśla, że żadne badania nie wskazują na to, by liczba błędów w sztuce lekarskiej zmniejszyła się dzięki interwencjom wymiar sprawiedliwości.(…)

„(…) zaledwie niecałe dwa procent spośród tych osób, które nie otrzymały w szpitalu prawidłowej opieki zdecydowało się wnieść sprawę do sądu. Na dodatek większość pacjentów, którzy udali się do sądu, w rzeczywistości wcale nie padła ofiara zaniedbania. Natomiast samo prawdopodobieństwo wygranej w sądzie zależało przede wszystkim od braku wyników w leczeniu powoda lub powódki, niezależnie od tego, czy owa nieskuteczność terapii spowodowana była faktycznymi błędami w sztuce, czy też rozwojem samej choroby.”

Atul Gawande, Komplikacje, 2009r, s. 67-69.