Archive for the ‘grzywna’ Category

Sędzia to ma klawe życie…

Środa, 25 sierpnia 2010

Baza orzecznictwa sądów administracyjnych jest prawdziwą kopalnią ciekawostek. Można na przykład zobaczyć z jakimi „kwiatkami” muszą się zmagać sędziowie. Przykład pierwszy z brzegu to postanowienie NSA z 24.10.2008r (II FZ 448/08), w którym można przeczytać, co następuje:

„W dniu 13 czerwca 2008 r. skarżący złożył w siedzibie WSA w Warszawie osobiście podpisane pismo procesowe, które uznano za skargę kasacyjną od powyższego postanowienia. W skardze tej kwestionując zapadłe rozstrzygnięcie, skarżący użył słów i zwrotów obraźliwych pod adresem organów państwowych. Kwestionując zapadłe rozstrzygniecie stwierdził, iż „zarzucam tej PRUCY ŻYDOWSKEJ aj waj z kehili jehudi a polskojęzycznej żydówce-syjonistce i typowej RASISTCE NAZISTOWSKIEJ”, wskazując, że osoby pełniące funkcje są: „idiotami, debilami; kretynami; tępakami, tłumokami, prostakami, jełopami”, określając organy państwowe jako: „polskojęzyczni żydowscy NAZIŚCI totalitarni”, „PARCHY NAZISTOWSKO-SYJONISTYCZNE jako to nierozumne bydło żydowskie”. Skarżący ponadto użył słów i wyrażeń: „tylko DEBILNI NAZIŚCI ŻYDOWSCY ABSOLUTNIE NIE KOJARZĄ USTAWY”, „nie kojarzą IDIOCI USTAWY”, „do TŁUMOKÓW ŻYDOWSKICH NIE DOCIERAJĄ TREŚCI PRAWA”, „TOTALITARNI NAZIŚCI ŻYDOWSCY”, „NAZISTOWSKO SYJONISTYCZNYCH DECYZJI”, „PARCHÓW NAZISTOWSKICH”, „NAZIŚCI ŻYDOWSCY”, „ćwoki żydowskie”, „rasowa szowinistka, rasistka i nazistka z kehili jehudi”, „pieniaczym żydowskim postanowieniem”, „WEDŁUG SCHIZOFRENII NAZISTÓW ŻYDOWSKICH PARCHY TĘPE ŻĄDAJĄ”, „BEZMYSLNY KOT SYJONISTA”, „pruca NAZISTOWSKO-SYJONISTYCZNA a polskojęzyczna żydówka”, „POLSKOJĘZYCZNYCH ŻYDÓW SZOWINISTÓW – SYJONISTÓW I NAZISTÓW”, „DEBILE z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a polskojęzyczni żydzi naziści”, „PARCHY ŻYDOWSKIE”, „NAZIŚCI ŻYDOWSCY”, „KRETYNISTYCZNE DZIAŁANIE POLSKOJĘZYCZNYCH ŻYDOWSKICH SYJONISTÓW – NAZISTÓW”, „DEBILISTYCZNEJ JAŹNI SCHIZOFRENICZNEJ ŻYDÓW POLSKOJĘZYCZNYCH”.

I takiemu “pismu procesowemu” z całą powagą nadawany jest bieg. Najprościej byłoby coś takiego wrzucić do kosza ale oczywiście jest to niedopuszczalne. Swoją drogą ciekawe ile w skali roku marnuje się w sądach czasu i pieniędzy na rozpatrywanie tego typu „mondrości”.