Archive for the ‘kapitał początkowy’ Category

Tak ale nie

Poniedziałek, 6 lipca 2009

W sprawie o ustalenie kapitału początkowego kasacja jest dopuszczalna niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia (wyrok SN z 21 kwietnia 2004r, II UK 294/03).

W sprawie o ustalenie kapitału początkowego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych (postanowienie SN z 27 lutego 2007r, II UZ 67/06).