Archive for the ‘kryminalistyka’ Category

Wielki Brat czuwa

Sobota, 21 lutego 2009

Od 2004 roku prawo w Wielkiej Brytanii umożliwia wprowadzanie do bazy profili genetycznych tych osób, które popełniły nawet drobne wykroczenia (…). W brytyjskiej bazie zapisanych jest także wiele profili osób, które nigdy nie zostały o nic oskarżone lub wobec których oskarżenie zostało wysunięte, ale w trakcie postępowania oczyszczono je z zarzutów. (…) Prawo w wielu krajach przewiduje usuwanie profili DNA osób oczyszczonych z stawianych zarzutów. W Wielkiej Brytanii jednak wycofano się z tego rozwiązania dążąc do sytuacji, w której w bazie znalazłyby się profile genetyczne wszystkich obywateli kraju. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że baza danych pozwala znacznie przyspieszyć wyjaśnianie poważnych przestępstw, jak również umożliwia natychmiastowe wykluczanie niewinnie podejrzanych czy powiązanie różnych niewyjaśnionych spraw. Wydaje się więc, że inwestycja, jaką bez wątpienia jest stworzenie szerokiej bazy danych, jest bardzo opłacalna dla wymiaru sprawiedliwości, a wydane pieniądze mogą się szybko zwrócić, dzięki znacznemu skróceniu dochodzeń.” (W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, Badania DNA dla celów sądowych, Kraków 2008r, s. 88-89).