Archive for the ‘legitymacja prasowa’ Category

Legitymacja

Sobota, 19 stycznia 2008

W związku z pojawiającymi się pytaniami dociekliwych Czytelników postanowiłem wyjaśnić zagadnienie uzyskiwania legitymacji prasowych. Moje ustalenia można streścić w następujący sposób:

  1. Myli się bardzo ten, kto jest przekonany, że instytucja legitymacji prasowej została uregulowana jakimkolwiek powszechnie obowiązującym aktem prawnym. Wręcz przeciwnie, zarówno ustawa z 26 stycznia 1984r – Prawo prasowe jak również inne akty prawne nie zawierają żadnej wzmianki na temat legitymacji prasowej. Można zatem powiedzieć, że instytucja legitymacji prasowej jest jedynie efektem istnienia w środowisku dziennikarskim pewnej praktyki. Oznacza to, że ani redaktor naczelny nie ma obowiązku wystawiania takich legitymacji ani też dziennikarz nie ma obowiązku takowej legitymacji posiadać. Tym samym nie ma żadnych analogii pomiędzy legitymacją służbową funkcjonariusza publicznego (np. ABW)  a legitymacją prasową.
  2. Celem wystawienia legitymacji prasowej jest stwierdzenie (poświadczenie) faktu pracy określonej osoby w danej redakcji (prasowej, radiowej lub telewizyjnej). W praktyce wykształciły się pewne podstawowe elementy legitymacji prasowej, do których najczęściej zalicza się: imię i nazwisko dziennikarza, nazwa tytułu prasowego, radia lub stacji telewizyjnej, data ważności, kontakt z redakcją oraz zdjęcie. Należy jednak mieć świadomość, że nie istnieje żaden ustalony odgórnie wzór legitymacji prasowej, co powoduje, że redakcje mają dużą swobodę przy ustalaniu wyglądu i treści legitymacji prasowej.
  3. Legitymacje prasowe wydawane są przez redaktora naczelnego. Posiadanie legitymacji prasowej nie jest więc w żaden sposób związane z faktem bycia (albo nie) członkiem organizacji zawodowej dziennikarzy (np. SDP). Dzieje się tak ponieważ dziennikarze nie posiadają samorządu zawodowego, do którego przynależność byłaby obowiązkowa. W przypadku jednoosobowych redakcji redaktor naczelny musiałby zatem wydać legitymację prasową sam sobie. Rodzi się pytanie o celowość takiego działania 😉
  4. Formalnie rzecz biorąc posiadanie legitymacji nie daje jej posiadaczowi żadnych dodatkowych uprawnień. W szczególności legitymacja prasowa sama w sobie nie uprawnia do wstępu na różnego rodzaju imprezy (np. koncerty, targi itp.). W tym zakresie wszystko zależy od organizatora imprezy, który może wyrazić zgodę np. na wejście dziennikarzy z branży muzycznej na koncert bez biletów (w założeniu w takim wypadku dziennikarze są tam „służbowo” a ich relacja z koncertu znajdzie się następnie w prasie / radiu / telewizji). Oczywiście w wielu miejscach można spotkać stwierdzenia typu: „wejście za okazaniem legitymacji prasowych”. Wydaje się jednak, że stwierdzenia takie mają jedynie na celu zapobieżenie wejściu na konferencję prasową przypadkowych osób.

Liczę, że powyższe stwierdzenia rozwiewają wszelkie narosłe u Czytelników wątpliwości 🙂