Archive for the ‘ochrona praw nabytych’ Category

Awans poziomy – c.d.

Czwartek, 7 sierpnia 2008

Nie tak dawno pisałem tutaj o próbach zlikwidowania możliwości tzw. awansu poziomego sędziów. Opisywane zabiegi Sejmu okazały się nieskuteczne gdyż najpierw zabrakło kworum dla wprowadzenia zmian (szczegóły tutaj) a następnie – gdy kworum już się znalazło – Prezydent odmówił podpisania uchwalonej nowelizacji (uzasadnienie weta tutaj). Tym samym z dniem 01 lipca 2008r sędziowie uzyskali możliwość awansu poziomego. Z informacji prasowych wynika, że pierwsze wnioski o ten awans zostały już złożone. Wydawać by się zatem mogło, że sprawa awansu poziomego została definitywnie zakończona.

Okazuje się jednak, że tak nie jest. Do Sejmu został wniesiony kolejny projekt mający na celu likwidację awansu poziomego (treść projektu tutaj). Projektowana ustawa ma działać z mocą wsteczną – art. 4 projektu stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie złożone już wnioski o awans poziomy pozostawia się bez rozpoznania. W mojej ocenie rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. W swoim orzecznictwie TK wielokrotnie wskazywał, że prawo nie może być pułapką dla obywatela działającego zgodnie z jego literą. Dlatego sytuacja osób, które podjęły już działania zmierzające do osiągnięcia skutków przewidzianych przez obowiązujące prawo (tj. złożyły wnioski o awans poziomy), nie powinna ulec pogorszeniu.

Niezależnie od tego należy zauważyć, że opisywane rozwiązanie już raz zostało zawetowane przez Prezydenta. Wydaje się więc, że zgłoszenie po raz kolejny podobnego treściowo projektu będzie miało identyczny skutek.