Archive for the ‘Oliver Wendell Holmes’ Category

Przewidywania

Piątek, 29 lutego 2008

„If you want to know the law and nothing else, you must look at it as a bad man, who cares only for the material consequences which such knowledge enables him to predict (…) Take the fundamental question: what constitutes the law? You will find some text writers telling you that it is something different from what is decided by the courts of Massachusetts or England, that it is a system of reason, that it is a deduction from principles of ethics or admitted axioms (…) But if we take the view of our friend the bad man we shall find that he does not care two straws for the axioms or deductions, but that he does want to know what the Massachusetts or English courts are likely to do in fact. (…) The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law”. (Oliver Wendell Holmes, The Path of the Law”)

Teraz nastąpi moja próba tłumaczenia (raczej wyłożenia sensu niż dosłownego tłumaczenia). Osoby wrażliwe uprasza się o pominęcie tego fragmentu:

„Jeśli chcesz znać prawo i nic poza tym, musisz patrzeć na nie tak jak patrzy zły człowiek, którego interesują wyłącznie konsekwencje, które ta wiedza pozwala mu przewidzieć (…) Postawcie sobie podstawowe pytanie: co tworzy prawo? Znajdziecie przedstawicieli doktryny, którzy powiedzą, że jest to coś innego od tego o czym rozstrzygają sądy Massachusetts albo sądy angielskie, że jest to system przesłanek, że jest to wnioskowanie z reguł etycznych lub aksjomatów. (…) Ale jeśli spojrzymy na prawo z punktu widzenia naszego kolegi (tj. złego człowieka) powinniśmy dostrzec, że jego wcale nie interesują aksjomaty lub wnioskowanie, lecz że chce on po prostu wiedzieć co tak naprawdę zrobią sądy Massachusetts albo sądy angielskie. (…) Przewidywania dotyczące tego co zrobią sądy są tym, co rozumiem pod pojęciem prawo”.

Prawo

Środa, 27 lutego 2008

The law is the witness and external deposit of our moral life. Its history is the history of the moral development of the race. The practice of it, in spite of popular jests, tends to make good citizens and good men”. (Oliver Wendell Holmes, “The Path of the Law”)