Archive for the ‘Pakiet dla Przedsiębiorczości’ Category

Przede wszystkim przedsiębiorczość

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

Nasz rząd postanowił poprawić los osób prowadzących dzialalność gospodarczą. W związku z tym Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (tekst projektu dostępny tutaj). Myślę, że pierwsze zdania uzasadnienia projektu są godne zacytowania:

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, opracowanej w ramach „Pakietu dla Przedsiębiorczości”, jest doprecyzowanie przesłanek uzasadniających przedłużenie stosowania instytucji tymczasowego aresztowania oraz rozszerzenie gwarancji procesowych osób zatrzymanych, co jest uzasadnione koniecznością wzmocnienia ochrony wolności obywateli, jak również poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku zastosowania wobec przedsiębiorcy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania”.

Naprawdę, wzruszenie człowieka ogrania gdy czyta o wysiłkach naszego liberalnego rządu. Serce rośnie gdy widzi się jak w szybkim tempie likwidowane są kolejne administracyjne bariery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej…