Archive for the ‘prawo’ Category

Lato

Wtorek, 12 sierpnia 2014

Lato a nawet lata. Niemal trzy lata od ostatniego wpisu! Ciekawe ile minie do następnego 🙂 Póki co muzyczka.

Statystyki

Sobota, 25 czerwca 2011

„Wydział zabójstw w Wiedniu był niewielki, ponieważ zabójstwa rzadko się tutaj zdarzały. W 1990 roku liczba morderstw w tym mieście liczącym 1,5 miliona mieszkańców wynosiła 50. W tym samym roku w trzyipółmilionowym Los Angeles odnotowano 983 morderstwa (…) a dodatkowy tysiąc popełniono w innych miastach hrabstwa Los Angeles o łącznej liczbie 6 milionów mieszkańców.”

J. Leake, „Pisarz, który nienawidził kobiet”, 2011r, str. 37.

Regulamin

Wtorek, 3 Maj 2011

18 października 1954.

„Do domu przybył młody jamnik długowłosy. Wielka radość dzieci. Cenzor oświadcza surowo: „nadeszły zdjęcia psa. Nie może ich pan jednak dostać! Według regulaminu dozwolone są tylko fotografie członków rodziny”. W związku z tym napisałem w oficjalnym liście do domu, żeby dali się sfotografować z jamnikiem na kolanach i z kotem na ramionach.”

Albert Speer, „Dzienniki ze Spandau”, 2010r, s. 308.

Zakaz wykonywania zawodu

Sobota, 11 września 2010

„ustalenia sądu pierwszej instancji (…)  są ze wszech miar prawidłowe. Sąd ten należycie zwrócił uwagę na długi, bo blisko trzy i pół letni, okres działania oskarżonego – księdza, któremu od początku towarzyszył jeden zamiar, aby podrobionymi pieniędzmi płacić poznanym przez Internet młodym kobietom za świadczone mu przez nie usługi seksualne. Nie zaprzestał tego procederu nawet wtedy, gdy jedna z nich, której zapłacił za usługi seksualne sfałszowanym banknotem 100 złotowym, poinformowała go o tym, że została oszukana, a więc ma świadomość, iż banknot, którym jej zapłacił, nie jest autentyczny. Dopiero zainscenizowane przez policję spotkanie oskarżonego z oszukaną kobietą, które w założeniu miało być przez niego „sponsorowane” w zamian za współżycie seksualne, doprowadziło do jego zatrzymania i zakończenia jego przestępczej działalności. W trakcie przeszukania jego samochodu marki C. ujawniono dwa nieautentyczne banknoty 100 złotowe i jeden falsyfikat banknotu 50 złotowego. Poza tym oskarżony przestępczych zachowań dopuścił się jako osoba duchowna – wikariusz parafii, a zarazem katecheta nauczający młodzież religii. Prowadząc „podwójne życie” i dopuszczając się przestępczych zachowań świadomie łamał zasady, którymi powinien się jako ksiądz kierować, a których przestrzegania ślubował. Wszak od duchownego, a więc osoby zaufania publicznego, której postępowanie powinno wytyczać wzorce postępowania i być przykładem dla innych ludzi, powinno się wymagać zachowania wyższych standardów etycznych. Poza tym ilość podrobionych przez niego i wprowadzonych do obrotu banknotów nie była mała. (…)

Ponadto z uwagi na to, że oskarżony jako katecheta nauczał młodzież szkolną religii, a okoliczności sprawy, a w szczególności pornograficzne treści i materiały zabezpieczone w wyniku analizy jego komputera, a zgrane między innymi na dyskietkę znajdująca się w aktach sprawy, wskazywały jednoznacznie na to, że w centrum jego zainteresowania były głównie bardzo młode kobiety, uznano za celowe, prewencyjnie na mocy art. 41 § 1 k.k., orzec wobec niego środek karny w postaci zakazu wykonywania przez okres 5 lat zawodu katechety. W ocenie sądu odwoławczego oskarżony swoją dotychczasową postawą okazał, że dalsze wykonywanie przez niego zawodu katechety zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Już przez sam fakt popełnienia przez oskarżonego przestępstwa przeciwko obrotowi pieniężnemu w postaci podrabiania polskich banknotów i puszczania ich w obieg poprzez „płacenie” nimi młodym kobietom za świadczone przez nie usługi seksualne, a więc i działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wymownie dowiódł, że nie ma on należytych kwalifikacji zawodowych i moralnych do wykonywania zawodu nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy młodzieży”

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 listopada 2008r, II AKa 359/08).