Archive for the ‘tryb pilny’ Category

Brak kworum

Sobota, 14 czerwca 2008

 

Niedawno pisałem o rządowym projekcie ustawy mającej zlikwidować możliwość tzw. awansu poziomego sędziów (szczegóły tutaj). Okazuje się, że opisywany projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm z powodu braku kworum (w głosowaniu wzięło udział jedynie 227 posłów, szczegóły tutaj).

 

W związku z tym powstała ciekawa sytuacja: nowelizacja miała zostać przyjęta przed 01 lipca 2008r (dlatego właśnie zdecydowano się na procedowanie w  trybie pilnym). Obecnie dla dotrzymania tego terminu konieczne byłoby: uchwalenie omawianej ustawy na następnym posiedzeniu Sejmu (25-27 czerwca 2008r). Później w trybie ekspresowym ustawą musiałby się jeszcze zająć Senat (jego posiedzenie odbywa w dniach 25-26 czerwca). Problem polega jednak na tym, że nawet po uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat jednego dnia (25 czerwca 2008r), pozostaje jeszcze Prezydent, który na podpisanie ustawy uchwalonej w trybie pilnym ma 7 dni. Czerwiec ma 30 dni więc jeśli Prezydent zechce poczekać z podpisaniem ustawy do samego końca tego terminu, to okaże się, iż ustawa wejdzie w życie po 01 lipca 2008r. A oczywiście oprócz podpisu Prezydenta konieczne jest jeszcze opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw…

 

 

Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz polegający na tym, że Marszałkowie Sejmu i Senatu zmieniają już ustalone terminy posiedzeń – po to aby ustawa została uchwalona, podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw przed 01 lipca 2008r. Wydaje się to jednak bardzo mało prawdopodobne. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że plan likwidacji tzw. awansu poziomego sędziów przed 01 lipca 2008r (tj. przed wejściem tej instytucji w życie) właśnie spalił na panewce. Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie likwidacji awansu poziomego już po 01 lipca 2008r. W takim wypadku parlament będzie jednak musiał likwidować instytucję już istniejącą (tzn. uchylić przepisy, które weszły w życie). Parlament stałby się wówczas tym, „co daje i odbiera” – a to nie wygląda dobrze w oczach potencjalnych wyborców.

Tryb pilny

Środa, 11 czerwca 2008

Na stronie internetowej Sejmu opublikowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (tekst dostępny tutaj). Głównym celem projektu jest uchylenie – jeszcze przed wejściem w życie! – niektórych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  136, poz. 959). W skrócie wygląda to tak, że rząd próbuje obecnie nie dopuścić do wejścia w życie instytucji tzw. awansu poziomego, polegającego na wprowadzeniu dodatkowych stanowisk sędziowskich: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym oraz sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.

Wprowadzenie dwóch nowych stanowisk sędziowskich – jak wskazywano w uzasadnieniu ustawy wdrażającej to rozwiązanie – stanowić miało „jedyny instrument swoistego nagradzania sędziów nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nieaspirujących z różnych przyczyn do sądów wyższych, przy uwzględnieniu przyjętej zasady rezygnacji z nagród, czy innych, powszechnie stosowanych w stosunkach pracy form nagradzania pracowników”. Teraz koncepcja uległa zmianie – dwóch nowych stanowisk sędziowskich ma nie być. Projektowi rządowemu nadano charakter pilny.

Pomysł zlikwidowania dwóch nowych stanowisk sędziowskich uważam za racjonalny. Wątpliwości budzi jednak tryb w jakim to się odbywa. Konstytucja (art. 123) wskazuje, że tryb pilny jest konstytucyjnie dopuszczalnym trybem procedury ustawodawczej, który może być zastosowany z zachowaniem szczególnych warunków. Warunki to może zdefiniować w ten sposób:
1) tzw. klauzulę pilności może nadać projektowi wnoszonemu przez siebie tylko Rada Ministrów;
2) nie może być uznany za pilny projekt dotyczący ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów;
3) postępowanie powinno przebiegać zgodnie z wymogami określającymi odrębności takiego postępowania w Regulaminie Sejmu (art. 71-80) oraz Senatu (art. 71);
4) termin rozpatrzenia ustawy przez Senat wynosi 14 dni;
5) termin podpisania ustawy przez Prezydenta RP wynosi 7 dni.

Władza sądownicza bez wątpienia wchodzi w skład władz publicznych (tzw. trzecia władza). Uchylane przepisy dotyczą zaś utworzenia nowych stanowisk sędziowskich – można więc zasadnie argumentować, iż rządowy projekt dotyczy „ustroju władz publicznych” w rozumieniu art. 123 konstytucji.