Archive for the ‘varia’ Category

„Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach”

Sobota, 5 20 września09

Deutsches Recht i Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht stały się forum najgorszych oprawców reżimu. To tutaj Reinhard Heydrich rozwodził się nad „zwalczaniem wrogów państwa”, Kurt Daluege (…) nad „narodowosocjalistyczną walką z przestępczością” czy Werner Best nad „tajną policja państwową”. Głos zabierali też Roland Freisler oraz Carl Schmitt i naturalnie najściślejsi współpracownicy Franka: dr Lasch, dr Fischer, dr Heuber. Lista autorów, którzy naświetlali wszelkie niuanse nazistowskiego prawa, to niemal who is who sławnych prawników niemieckiego powojnia, kiedy to owi profesorowie znów zaczęli odgrywać rolę opiniotwórczą, jak na przykład Edmund Mezger (krótkie podręczniki prawnicze), Otto Palandt (komentarz do kodeksu cywilnego), Theodor Maunz (komentarz do ustawy zasadniczej Maunz-Düring-Herzog) czy Georg Stadtmüller (dyrektor Instytutu Wschodnioeuropejskiego w Monachium).

Dieter Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, 2009r, s. 123.

Przerwa

Piątek, 10 20 lipca09

Niniejszym informuje się Szanownych Czytelników, że autor niniejszego bloga udaje się na zasłużony odpoczynek. Powrót do rzeczywistości wirtualnej jest planowany na 21 lipca. Do tego czasu komentarze nie będą moderowane więc ostrzegam, że ewentualna wizyta w spamie może trochę potrwać 🙂

Nie jest kolorowo

Środa, 1 20 lipca09

Życie uczy, że z upływem lat człowiek uświadamia sobie, że rzadko występują zjawiska całkowicie czarne albo całkowicie białe. Na ogół dominują różnego rodzaju odmiany szarości”.

(Jaromir Tadeusz Netzel, stenogram z 64. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom RM, posłom na Sejm RP i dziennikarzom, w okresie od 31.10.2005r. do 16.11.2007r, str. 18).

Lokaj pilnie potrzebny

Piątek, 22 20 Maj09

Twórca jednego z najlepszych kodeksów procedury cywilnej XIX wieku, austriacki profesor Klein [Franciszek Klein, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego – Quake] , czytał swojemu lokajowi kolejne fragmenty przygotowywanego przez siebie tekstu i tak długo go poprawiał, aż stał się dla owego adresata zrozumiały.

Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, „Państwo i prawo”, 2007r, nr 12, s. 6 (wykład wygłoszony w związku z wręczeniem Autorowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego).