Przypadkowa zbieżność nazwisk

Piątek, 24 Czerwiec 2011

“The Court took note of Judge Lech Garlicki’s declaration that the fact of his surname being the same as the applicant’s was purely coincidental and that there was no relationship of any kind.”

(case of Mirosław Garlicki v. Poland, Application no. 36921/07).

Reklamy

Regulamin

Wtorek, 3 Maj 2011

18 października 1954.

„Do domu przybył młody jamnik długowłosy. Wielka radość dzieci. Cenzor oświadcza surowo: „nadeszły zdjęcia psa. Nie może ich pan jednak dostać! Według regulaminu dozwolone są tylko fotografie członków rodziny”. W związku z tym napisałem w oficjalnym liście do domu, żeby dali się sfotografować z jamnikiem na kolanach i z kotem na ramionach.”

Albert Speer, „Dzienniki ze Spandau”, 2010r, s. 308.

Kwestia życzeniowa

Środa, 23 Marzec 2011

„Język ustaw jest wyłącznie nośnikiem sensu. Co więcej, jest nośnikiem na tyle niedoskonałym, że nastręczającym wielorakich problemów z odtworzeniem z niego pierwotnie zakodowanej reguły postępowania. Rudolf Jhering twierdził wprawdzie, że prawodawca winien rozumować jak filozof, a mówić jak rolnik, częściej jednak racjonalność ustawodawcy, w tym zwłaszcza racjonalność językowa, pozostaje raczej kwestią życzeniową, by nie powiedzieć nawet, że myśl Jheringa w praktyce realizowana jest dokładnie na odwrót”.

Dagmara Gruszecka, „Wykładnia norm jako instrument realizowania prawa do obrony” [w:] Adwokatura gwarantem prawa do obrony, tom II, Warszawa 2009r, str. 173.

Wpis warunkowy

Czwartek, 6 Styczeń 2011

Tuż przed końcem roku Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę w sprawie dodatkowego kolokwium poprawkowego i wpisu warunkowego na II rok aplikacji radcowskiej w 2011 roku (tekst tutaj). W skrócie uchwała ta wprowadza możliwość uzyskania wpisu na II rok aplikacji przez osoby, które nie zdały kolokwium rocznego ani nie zdały kolokwium poprawkowego. Osoba korzystająca z takiego warunkowego wpisu na II rok aplikacji ma obowiązek przystąpienia do dodatkowego kolokwium poprawkowego najpóźniej do dnia 31 marca 2011r.

Moim zdaniem opisywana uchwała zasługuje na krytykę kilku powodów. Po pierwsze, uchwała ta stoi w sprzeczności z niepisaną regułą, w myśl której „nie zmienia się zasad w trakcie gry”. W chwili przystępowania do kolokwium aplikanci wiedzieli, że będzie tylko jedna możliwość poprawki. Po drugie, w mojej opinii ta uchwała zadziała demobilizująco na przyszłość: po co aplikant ma się uczyć, skoro po złych wynikach władze samorządu i tak wprowadzą dodatkową możliwość poprawki? Po trzecie, przyjęte rozwiązanie pokazuje, że wystarczy trochę nieprzychylnych komentarzy w Internecie, trochę skarg napisanych tu i tam a już się władze samorządowe łamią. Innymi słowy: postawa roszczeniowa górą.